Trang chủ Hạ Long Quy hoạch hạ long tầm nhìn đến 2030

Quy hoạch hạ long tầm nhìn đến 2030

1688
0

Quy hoạch chung xây dựng TP Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và khoáng sản phân tán nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030…

Việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, đồ án đưa ra phạm vi nghiên cứu trực tiếp trong ranh giới hành chính địa phương với diện tích 277,53 km2. Phạm vi nghiên cứu gián tiếp gồm các khu vực lân cận là 4 xã phía Nam huyện Hoành Bồ; 2 phường xã, thuộc thị xã Quảng Yên.