Trang chủ Vân Đồn Vân Đồn: Dồn lực để về đích

Vân Đồn: Dồn lực để về đích

648
0

Từ đầu năm 2019 đến nay, huyện Vân Đồn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đồng bộ các giải pháp cụ thể nhằm khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, không ngừng nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho nhân dân. Qua đó, tạo tiền đề quan trọng để cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương phấn đấu, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2019 đã đề ra.

Những tín hiệu vui

Năm 2019, huyện Vân Đồn xác định mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội tổng quát là: Tổng giá trị sản xuất đạt 5.143 tỷ đồng (tăng 18% so với năm 2018); tổng vốn đầu tư phát triển trên toàn địa bàn là 6.073,2 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước phấn đấu vượt trên 10% so với kế hoạch tỉnh giao; phấn đấu thu hút trên 1 triệu lượt khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng… Huyện cũng chủ trương phấn đấu trong năm nay mức giảm tỷ lệ hộ nghèo là 0,6%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 59%; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98%; phấn đấu đưa thêm 2 xã Thắng Lợi và Đoàn Kết về đích Chương trình nông thôn mới…

Nông sản của huyện Vân Đồn tham gia Hội chợ Quảng Ninh – hè năm 2019
Nông sản của huyện Vân Đồn tham gia Hội chợ Quảng Ninh – Hè 2019.

Đồng chí Tô Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn, cho biết: Để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra, cấp ủy, chính quyền huyện đã xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ là tiếp tục tạo chuyển biến rõ nét trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả. Trọng tâm là nâng cao chất lượng thương mại, dịch vụ, du lịch gắn với thực hiện chủ đề công tác năm 2019 của tỉnh là “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ”… Với những cách làm, bước đi hiệu quả, từ đầu năm đến nay, tình hình phát triển kinh tế ở địa phương đã có những chuyển biến rõ nét, tạo nền tảng để hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm đã xác định. Nổi bật là tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tính đến hết tháng 5 đã đạt gần 219 tỷ đồng, bằng 61% kế hoạch tỉnh giao đầu năm và bằng 102% so với cùng kỳ năm 2018…

Cũng trong 6 tháng đầu năm, huyện Vân Đồn đã tập trung các nguồn lực để tiếp tục khai thác tốt tiềm năng, lợi thế về nông – lâm – ngư nghiệp, nên đã thu được những kết quả đáng khích lệ. Tính đến hết tháng 5, sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy sản toàn huyện đạt trên 5.500 tấn; gieo trồng vụ Xuân đạt trên 500ha lúa và hoa màu; trồng mới trên 194ha rừng và khai thác trên 20.00m3 gỗ; hiện huyện có 22 sản phẩm OCOP đã và đang tiếp tục khẳng định được thương hiệu và sự tín nhiệm của người tiêu dùng.

Các ngành thương mại, dịch vụ, du lịch, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn cũng thu được những kết quả tích cực. 6 tháng đầu năm lượng khách du lịch đến địa phương ước đạt 723.000 lượt khách, đạt 60% so với kế hoạch, tăng 26% so với cùng kỳ 2018. Doanh thu từ du lịch trên địa bàn huyện ước đạt 320 tỷ đồng. Đến nay, toàn huyện có 168 cơ sở lưu trú với 1.946 phòng, 2 bãi tắm đạt chuẩn, 3 nhà hàng đạt chuẩn… Hệ thống tàu cao tốc đi các tuyến đảo được đầu tư cả về số lượng và chất lượng, nên bước đầu đáp ứng được nhu cầu đi lại tham quan của du khách. Dịch vụ, du lịch đã và đang từng bước khẳng định vị trí, vai trò chủ đạo trong cơ cấu kinh tế ở địa phương.

Dồn lực trong những tháng cuối năm

Mặc dù trong những tháng đầu năm, tình hình phát triển kinh tế – xã hội của Vân Đồn thu được những kết quả khả quan, nhưng vẫn còn những khâu, những mặt tồn tại, hạn chế nhất định. Do vậy, với quyết tâm hoàn thành và vượt các chỉ tiêu cơ bản đã đề ra từ đầu năm, hiện nay, cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn huyện đang ra sức thi đua với khí thế cao nhất.

Cùng với việc đầu tư hoàn thiện các dự án hạ tầng kỹ thuật theo phân cấp, Vân Đồn chủ trương tiếp tục gắn kết chặt chẽ sản xuất nông nghiệp với triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và Đề án 196, Chương trình 135. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh chính sách phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung đã đề ra trong giai đoạn 2017-2020. Cụ thể là tập trung phát triển các hình thức sản xuất phù hợp, hiệu quả, liên kết chặt chẽ giữa nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã và doanh nghiệp; rà soát, triển khai có hiệu quả việc hỗ trợ phát triển công nghệ chế biến để nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp…

Đặc biệt, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, thu hút đầu tư, huyện Vân Đồn đang tập trung thực hiện tốt 3 khâu đột phá chiến lược. Trong đó, coi trọng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm giải quyết, xử lý kịp thời các thủ tục về quy hoạch, đất đai, xây dựng, môi trường, đầu tư, giải phóng mặt bằng… Huyện cũng niêm yết công khai, minh bạch các quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; duy trì hoạt động tiếp xúc, khảo sát, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp để nắm bắt, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai các dự án…

Để đảm bảo mục tiêu phấn đấu thu ngân sách trong năm 2019 vượt trên 10% so với kế hoạch tỉnh giao, hiện nay, UBND huyện Vân Đồn đang chỉ đạo các cơ quan chức năng chú trọng hơn nguồn thu thuế xây dựng tư nhân và các khoản thu đột xuất phát sinh trên địa bàn. Cùng với đó, huyện tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng tài chính công, tăng cường kiểm tra về quản lý thu, chi tài chính; thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên gắn với giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên để bố trí hợp lý nguồn lực chi cho đầu tư phát triển và đảm bảo chi cho an sinh xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh…

Lực lượng chức năng huyện Vân Đồn chú trọng kiểm tra, giám sát các phương tiện vận tải khách du lịch
Lực lượng chức năng huyện Vân Đồn kiểm tra, giám sát các phương tiện vận tải khách du lịch.

Đặc biệt, với quyết tâm nhanh chóng hiện thực hóa mục tiêu của Trung ương và của tỉnh về xây dựng Vân Đồn trở thành trung tâm du lịch biển, giải trí đẳng cấp quốc tế… huyện đang tập trung thực hiện tốt các giải pháp trọng tâm. Đó là, tiếp tục phát triển các loại hình sản phẩm du lịch có tính đặc trưng, thế mạnh của địa phương là du lịch biển đảo, du lịch văn hóa tâm linh; đẩy mạnh xã hội hóa, hợp tác quốc tế; khuyến khích các nhà đầu tư chiến lược; tăng cường thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật ngành du lịch… Cùng với đó, lực lượng chức năng ở địa phương đang tăng cường công tác quản lý thị trường, ổn định giá cả, đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các cơ sở lưu trú, khu vực tham quan, nghỉ dưỡng trong mùa du lịch năm 2019.

Bằng tinh thần quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, cả hệ thống chính trị và nhân dân huyện Vân Đồn đang quyết tâm cao độ thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội đã đề ra trong năm 2019. Đây cũng chính là nền tảng để địa phương thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững gắn với đảm bảo quốc phòng – an ninh theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

Quang Minh