Trang chủ Vân Đồn Chấp thuận chủ trương đầu tư Khu du lịch Hòn Rồng của...

Chấp thuận chủ trương đầu tư Khu du lịch Hòn Rồng của Vân Đồn

933
0
Chấp thuận chủ trương đầu tư Khu du lịch Hòn Rồng của Vân Đồn
UBND tỉnh Quảng Ninh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư về việc điều chỉnh Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng Khu du lịch Hòn Rồng tại thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn.

Cụ thể, Nhà đầu tư dự án là Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Thủy sản Thống Nhất, một doanh nghiệp được đăng ký hoạt động tại thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn. Đáng chú ý, UBND tỉnh Quảng Ninh đồng ý điều chỉnh tên dự án thành Khu công viên du lịch Hòn Rồng. Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng dự án với tính chất là khu công viên du lịch, góp phần tạo dựng không gian kiến trúc cảnh quan đặc trưng của khu đô thị Cái Rồng cũng như cải thiện môi trường sống, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, vui chơi, giải trí của người dân địa phương; nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng của khách du lịch.

Diện tích đất sử dụng của dự án là 181.539m2. Quy mô dự án đầu tư gồm: Phục vụ sinh hoạt cộng đồng, vui chơi, giải trí từ 250 – 500 khách/ngày; xây dựng khu khách sạn, tổ chức hội nghị, văn phòng với quy mô 71 phòng đạt tiêu chuẩn 3 – 4 sao. Dự án có tổng vốn đầu tư là 250 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 120 tỷ đồng, chiếm khoảng 48% tổng vốn đầu tư, vốn huy động (vay ngân hàng) 130 tỷ đồng, chiếm khoảng 52% tổng vốn đầu tư. Địa điểm thực hiện dự án tại thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn. Thời gian hoạt động của dự án được xác định đến hết ngày 21/4/2066.

UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu nhà đầu tư triển khai đầu tư đúng quy mô (về ranh giới, diện tích đất và các hạng mục công trình xây dựng) và các nội dung liên quan khác theo Quy hoạch chi tiết được duyệt. Triển khai thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, quy mô, tiến độ và các nội dung khác được quy định tại Quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh; tuân thủ các nội dung cam kết trong hồ sơ điều chỉnh dự án đã trình nộp hợp lệ và các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, lao động và pháp luật khác có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện, vận hành hoạt động, kinh doanh của dự án.

Trong quá trình thực hiện dự án, nếu có những thay đổi so với nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, nhà đầu tư phải có văn bản báo cáo và chỉ được thực hiện những nội dung thay đổi đó sau khi có văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền…