Trang chủ Uông Bí Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị TP Uông Bí đến năm...

Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị TP Uông Bí đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

1513
0

Quyết định 1088/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Uông Bí đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050