Trang chủ Dự Án Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư Dự án...

Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Bạch Đằng

481
0

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 988/QĐ-TTg ngày 7/8/2019, về chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Bạch Đằng, tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư Dự án tại khu vực Đầm Nhà Mạc, xã Liên Vị, TX Quảng Yên, với tổng vốn đầu tư 994,2888 tỷ đồng. Trong đó, bao gồm 200 tỷ đồng là vốn của chủ sở hữu (chiếm 20,1%), vốn huy động từ các tổ chức tín dụng là 794,2888 tỷ đồng. Công ty TNHH MTV Sửa chữa ô tô Hải Phòng được chỉ định là nhà đầu tư dự án.

g
Khu vực Đầm Nhà mạc, TX Quảng Yên sẽ là địa điểm triển khai Dự án Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Bạch Đằng.

Thời gian thực hiện Dự án là 50 năm kể từ ngày quyết định chủ trương đầu tư. Quyết định nêu rõ, UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh quy định cụ thể tiến độ thực hiện Dự án theo quy định tại điểm d, khoản 8, điều 33, Luật Đầu tư, trong đó lưu ý tiến độ thực hiện dự án không quá 5 năm kể từ ngày ký quyết định chủ trương đầu tư; tiến độ góp vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư để thực hiện Dự án phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai.

Quyết định cũng yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức giám sát, đánh giá việc thực hiện Dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư; tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường, sử dụng đất đai, đất có mặt nước theo quy định của pháp luật đất đai, đầu tư, môi trường và tài nguyên nước; phối hợp với nhà đầu tư triển khai phương án đền bù giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật; triển khai các giải pháp liên quan đến đời sống người lao động trong khu công nghiệp, trong đó có phương án xây dựng nhà ở, công trình hạ tầng xã hội, văn hóa, thể thao cho người lao động khu công nghiệp và hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề người cho người dân bị thu hồi đất…

Nguyễn Thanh/Báo Quảng Ninh