Trang chủ Đô Thị Chính thức sáp nhập huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long

Chính thức sáp nhập huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long

634
0

Ngày 17/12, tại phiên họp thứ 40, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 và thành lập một số đơn vị hành chính đô thị của một số tỉnh, trong đó có tỉnh Quảng Ninh. Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Quảng Ninh, với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% đại biểu có mặt tán thành.

Theo đó quyết nghị, đối với sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, Quảng Ninh sáp nhập huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long, để mở rộng địa giới hành chính, không gian phát triển của TP Hạ Long và huyện Hoành Bồ. Phương án thực hiện sẽ nhập toàn bộ diện tích tự nhiên của huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long. Đơn vị hành chính sau khi sắp xếp lấy tên là TP Hạ Long. Đồng thời, thành lập phường Hoành Bồ thuộc TP Hạ Long mới, trên cơ sở hiện trạng của thị trấn Trới hiện nay. Sau khi sáp nhập, không gian phát triển của TP Hạ Long mới sẽ là 1.119,12km2, gấp hơn 4 lần diện tích hiện nay. Qua đó, tạo điều kiện khai thác tốt nhất lợi thế về đất đai, tài nguyên, văn hóa và giúp cho việc quy hoạch đô thị hiện đại được thuận lợi hơn…

Đối với việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Quảng Ninh sẽ sáp nhập 9 đơn vị hành chính của 5 huyện, thành phố thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2019-2021.

Như vậy, sau khi sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính, tỉnh Quảng Ninh sẽ có 13 đơn vị cấp huyện, 177 đơn vị cấp xã…

Ngay sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua về việc sắp xếp các đơn vị hành chính thuộc tỉnh Quảng Ninh, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh triển khai chuẩn bị tổ chức lễ công bố sáp nhập huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long thành TP Hạ Long vào ngày 12/1/2020.

Có thể nói, trong thời gian vừa qua, thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; Chiến lược phát triển đất nước và các quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh Quảng Ninh đã chủ động xây dựng đề án sáp nhập huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long, để mở rộng không gian phát triển, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, đón đầu xu thế phát triển mới cho địa phương và cả vùng. Và để thực hiện tốt chủ trương này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 2/10/2019, về việc sáp nhập địa giới hành chính huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long; HĐND các cấp trong tỉnh cũng đã họp biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc sáp nhập huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long với tỷ lệ đại biểu tán thành đạt 100%. Đông đảo cử tri, người dân trong tỉnh, nhất là ở hai địa phương Hoành Bồ, Hạ Long đồng thuận, nhất trí cao với việc sáp nhập hai đơn vị hành chính cấp huyện này.

Với một chủ trương phù hợp với quy luật phát triển, với tình hình thực tế và được đông đảo người dân, cử tri tán thành, mong chờ chắc chắn sẽ mang đến một trang sử mới, tạo sự phát triển đột phá, toàn diện, hiệu quả cho TP Hạ Long mới; làm tiền đề, cơ sở để xây dựng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong tương lai gần…

Thanh Tùng