Trang chủ Kinh Tế Vân Đồn: Quyết tâm vươn tầm cao mới

Vân Đồn: Quyết tâm vươn tầm cao mới

850
0

Bằng tinh thần thận trọng, khoa học, đúng quy trình, Đảng bộ huyện Vân Đồn đã và đang tập trung thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các mặt công tác chuẩn bị đại hội. Trọng tâm là chuẩn bị tốt nguồn cán bộ, đánh giá toàn diện kết quả đạt được nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch lãnh đạo sát với thực tiễn để địa phương vươn tầm cao mới trong nhiệm kỳ 2020-2025.

ĐẠT VÀ VƯỢT CHỈ TIÊU NGHỊ QUYẾT

Nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức, nhưng bằng tinh thần không ngừng sáng tạo, đổi mới, Đảng bộ huyện Vân Đồn đã lãnh đạo hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu KT-XH, xây dựng Đảng đề ra từ đầu nhiệm kỳ.

Tỉnh uỷ tổ chức công bố các quyết định về công tác cán bộ của huyện Vân Đồn ngày 15/5/2020.
Tỉnh uỷ tổ chức công bố các quyết định về công tác cán bộ của huyện Vân Đồn ngày 15/5/2020.

Cụ thể, kinh tế của huyện có sự phát triển toàn diện, tốc độ tăng giá trị sản xuất luôn ở mức cao, bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 17,9% (vượt 0,9% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo đúng hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ, công nghiệp – xây dựng, giảm tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản. Giá trị sản xuất đến năm 2020 đạt 6.115 tỷ đồng, tăng 2,3 lần so với năm 2015. Trong đó cơ cấu ngành dịch vụ chiếm 37,2%; ngành công nghiệp – xây dựng chiếm 34,7%; nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm chiếm 28,1%. Tổng thu ngân sách nhà nước 5 năm ước đạt 2.474,2 tỷ đồng, tăng bình quân 113%/năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt khoảng 4.000 USD/người, gấp 2,3 lần so với năm 2015 và đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Diện mạo và không gian đô thị huyện Vân Đồn ngày càng khang trang.
Diện mạo và không gian đô thị huyện Vân Đồn ngày càng khang trang.

Trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Vân Đồn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Dự kiến đến hết năm 2020, huyện có 10/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 90,9%. Đối với Chương trình 135, huyện hoàn thành từ năm 2019, về đích sớm hơn 1 năm so với kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện đã giảm từ 7,16% năm 2015, xuống còn dưới 1%.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được Đảng bộ huyện Vân Đồn đẩy mạnh toàn diện, nên có nhiều đổi mới. Đảng bộ đã tích cực triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”. Nổi bật là huyện đã thực hiện hợp nhất Cơ quan Tổ chức – Nội vụ và Kiểm tra – Thanh tra huyện và thành lập Cơ quan giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội; sáp nhập Phòng Dân tộc vào Văn phòng HĐND và UBND huyện, đồng thời thực hiện hợp nhất một số đơn vị sự nghiệp để giảm đầu mối.

Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Vân Đồn tiến hành quy trình công tác cán bộ phục vụ Đại hội Đảng bộ xã Hạ Long, nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 7/8/2019.
Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện Vân Đồn tiến hành quy trình công tác cán bộ phục vụ Đại hội Đảng bộ xã Hạ Long, nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 7/8/2019.

Huyện cũng tăng tỷ lệ bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã từ 25% đầu nhiệm kỳ lên 75% cuối nhiệm kỳ. Từ năm 2015 đến nay, toàn huyện đã thực hiện điều động, luân chuyển 56 lượt cán bộ, lãnh đạo, quản lý các phòng, ban chuyên môn từ huyện về cơ sở và ngược lại; cử gần 3.000 lượt cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng. 5 năm qua, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 527 đảng viên bảo đảm tiêu chuẩn và đạt tỷ lệ trên 4,36% so với tổng số đảng viên hàng năm.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG

Trên cơ sở đánh giá toàn diện những thành tựu nhiệm kỳ qua, nhận diện thời cơ cũng như thách thức trong thời gian tới, Đảng bộ huyện Vân Đồn đã dự kiến mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2020-2025 là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả; phát huy dân chủ, đổi mới, sáng tạo; phát huy các tiềm năng, thế mạnh; huy động mọi nguồn lực phát triển KT-XH nhanh, bền vững; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; phấn đấu xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn trở thành đô thị biển đảo xanh, hiện đại; trung tâm công nghiệp giải trí có casino, du lịch biển đảo cao cấp, dịch vụ tổng hợp đẳng cấp quốc tế với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ, hiện đại.

Công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Vân Đồn nhiệm kỳ 2020-2025 đang được tích cực triển khai.
Công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết chào mừng Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đang được tích cực triển khai.

Về kinh tế, Đảng bộ đề ra mục tiêu cụ thể cho nhiệm kỳ tới là: Tổng giá trị sản xuất (giá so sánh): Từ 51.623 đến 52.456 tỷ đồng; tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 18,8%, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 155 triệu đồng, tương đương 5.200 USD/người trở lên; tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá trên địa bàn đạt 5 triệu USD trở lên; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phấn đấu vượt trên 10% so với kế hoạch tỉnh giao.

Thực hiện mục tiêu tăng trưởng của tỉnh, Vân Đồn tiếp tục xây dựng cơ cấu kinh tế theo hướng trọng tâm về dịch vụ. Cụ thể, dự kiến nhiệm kỳ tới, cơ cấu kinh tế địa phương như sau: Dịch vụ 48,1%; Công nghiệp – xây dựng 33,6%; Nông, lâm nghiệp, thủy sản 18,3%.

Vân Đồn dự kiến đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025: Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80% trở lên, trong đó tỷ lệ lao động đã qua đào tạo có chứng chỉ, bằng cấp đạt 45%; tạo việc làm bình quân hàng năm cho  2.000-2.500 lao động trở lên; số giường bệnh/vạn dân 43 giường; số bác sĩ/vạn dân: 13,5 bác sĩ; số dược sĩ đại học/vạn dân 1,5; số điều dưỡng/vạn dân đạt 17 người; đến năm 2025, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 99%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 0,3%; tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới 100%, trong đó, ít nhất 50% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 20% xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Xác định, để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trên thì công tác xây dựng Đảng đóng vai trò then chốt. Do vậy, Đảng bộ huyện đã xây dựng chỉ tiêu cụ thể cho nhiệm vụ này trong nhiệm kỳ tới. Đó là: Phát triển đảng viên mới đạt từ 3,5-4%; tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 90%; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 80% trở lên.

Chi bộ Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Vân Đồn được Đảng bộ huyện chọn tiến hành Đại hội điểm nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 11/3/2020.
Chi bộ Viện Kiểm sát Nhân dân được Đảng bộ huyện chọn tiến hành Đại hội điểm nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 11/3/2020.

Được biết, đến ngày 15/5, 100% chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Vân Đồn đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Hiện, toàn huyện đang ra sức thi đua chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV với khí thế cao nhất, đặc biệt là tiếp tục tiếp thu ý kiến của cán bộ, đảng viên để điều chỉnh phù hợp các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Cùng với đó, công tác chuẩn bị nhân sự, văn kiện đại hội, các điều kiện cơ sở vật chất… chuẩn bị cho Đại hội cũng đang được khẩn trương hoàn thành.