Trang chủ Kinh Tế Vân Đồn đẩy nhanh xây dựng nông thôn mới

Vân Đồn đẩy nhanh xây dựng nông thôn mới

834
0

Để Chương trình xây dựng nông thôn mới nhanh chóng được triển khai trên địa bàn, huyện Vân Đồn đã có nhiều nghị quyết, chương trình, kế hoạch để thực hiện. Trong đó, trọng tâm là đẩy mạnh hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện có hiệu quả các chương trình hỗ trợ sản xuất, nâng cao thu nhập, đảm bảo an sinh xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh…

Nhờ được hỗ trợ phát triển mô hình vườn mẫu, gia đình ông Nguyễn Văn Bệ, thôn 7, xã Hạ Long (Vân Đồn) đã có thu nhập gần 400 triệu đồng/ năm
Tuyến đường xuyên đảo Cái Bầu trên địa bàn huyện Vân Đồn đang được nâng cấp, mở rộng.

Từ năm 2016 đến nay, huyện đã huy động trên 100 tỷ đồng để triển khai gần 80 công trình giao thông, hơn 30 công trình thủy lợi, 6 chợ nông thôn cùng nhiều công trình thiết yếu phục vụ phát triển KT-XH. Đến nay, tỷ lệ giao thông của huyện đạt trên 90%, thủy lợi 100%, điện 100%, cơ sở vật chất, văn hóa gần 50%… Hết năm 2018, toàn huyện có 6 xã hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới; trong năm 2019, huyện phấn đấu có thêm 2 xã là Đoàn Kết và Thắng Lợi về đích. Đến hết tháng 6/2019, Vân Đồn đã đạt bình quân 17/20 tiêu chí, 46/53 chỉ tiêu, tăng 2 tiêu chí và 2 chỉ tiêu so với cùng kỳ năm 2018.

Kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện Vân Đồn đã và đang được nâng cấp, mở rộng
Nhờ được hỗ trợ phát triển mô hình vườn mẫu, gia đình ông Nguyễn Văn Bệ (thôn 7, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn) đã có thu nhập gần 400 triệu đồng/năm.

Xác định vấn đề hỗ trợ sản xuất, nâng cao đời sống cho người dân có ý nghĩa quyết định đến việc hoàn thiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, nên huyện Vân Đồn đã huy động tối đa các nguồn lực để thực hiện. Theo đó, huyện tập trung quy hoạch các vùng sản xuất tập trung làm cơ sở để triển khai. Đến thời điểm hiện tại, các quy hoạch về vùng sản xuất tập trung của Vân Đồn đã được hình thành và được cấp có thẩm quyền thông qua. Điển hình là đã quy hoạch vùng trồng cam, hoa đào đến năm 2020 trên diện tích 1.034ha; vùng chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung đến năm 2020 trên diện tích quy hoạch là 120ha; quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản là 3.100ha, trong đó nuôi nhuyễn thể tập trung chiếm 2.200ha với đối tượng nuôi chủ yếu là ngao giá, tu hài, ốc các loại…

Song song với đó, huyện đã tập trung hỗ trợ cho nông dân phát triển sản xuất với số tiền hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, huyện đã cấp trên 10 tỷ đồng hỗ trợ cho 14 danh mục dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và Chương trình OCOP trên địa bàn. 6 tháng đầu năm nay, huyện có thêm 3 sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP và được Ban Xây dựng nông thôn mới chấp thuận, nâng tổng sản phẩm OCOP của huyện lên 25, trong đó có 7 sản phẩm đạt 3 sao trở lên…

Gian hàng nông sản huyện Vân Đồn tham gia Hội chợ OCOP - hè năm 2019 của tỉnh
Gian hàng nông sản huyện Vân Đồn tham gia Hội chợ OCOP – hè năm 2019 của tỉnh.

Công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho lao động được huyện Vân Đồn đẩy mạnh. Hiện nay, số lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên của huyện đạt trên 93%, trong đó số lao động qua đào tạo đạt gần 60%.

Nhờ được đào tạo nghề, hỗ trợ vốn sản xuất, nông dân huyện Vân Đồn đã mạnh dạn đầu tư, mở rộng quy mô, nâng cao giá trị sản xuất trên 1 đơn vị canh tác. Nhờ vậy, thu nhập bình quân lao động ở khu vực nông thôn của huyện đã đạt khoảng 58 triệu đồng/năm. Kết quả đó đã làm cho tỷ lệ hộ nghèo ở địa phương giảm mạnh. Nếu như năm 2017, toàn huyện còn 3,54% thì hết năm 2018 giảm xuống còn 2,34%. Huyện phấn đấu trong năm 2019 số hộ nghèo giảm xuống còn khoảng 1,2%…

Quang Minh