Trang chủ Kinh Tế Quảng Yên: Tạo sức bật tăng trưởng bền vững năm 2020

Quảng Yên: Tạo sức bật tăng trưởng bền vững năm 2020

1492
0

Bước sang năm 2019, mặc dù tình hình kinh tế – xã hội của TX Quảng Yên phải đối mặt với không ít khó khăn, song nhờ sự nỗ lực, phấn đấu của cả hệ thống chính trị nên hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

22
Năm 2019, ngành công nghiệp, xây dựng của Quảng Yên tiếp tục tăng trưởng ổn định. Trong ảnh: Công ty Đóng tàu và vận tải biển Nam Phat Ship.

Bứt phá trên các lĩnh vực

Theo thống kê của UBND TX Quảng Yên, năm 2019, nhiều ngành, lĩnh vực của thị xã đã có tăng trưởng tốt. Đáng chú ý trong đó là giá trị sản xuất ngành dịch vụ ước đạt hơn 3.400 tỷ đồng, bằng 100,6% kế hoạch năm, tăng 21,3% so với cùng kỳ (chiếm 22,5% giá trị tổng sản phẩm). Ở lĩnh vực nông nghiệp, mặc dù năm 2019 địa phương bị ảnh hưởng thiệt hại của dịch tả lợn châu Phi, tuy nhiên giá trị sản xuất của cả ngành vẫn đạt tăng trưởng cao hơn năm 2018. Ước giá trị sản xuất của cả ngành đạt hơn 2.000 tỷ đồng, đạt 100,1% kế hoạch năm, tăng 2,7% so với cùng kỳ (chiếm 13,9% giá trị tổng sản phẩm). Đối với ngành công nghiệp, xây dựng, giá trị sản xuất cả năm ước đạt hơn 9.600 tỷ đồng, bằng 99,6% kế hoạch năm, tăng 18,6% so với cùng kỳ (chiếm 63,6% giá trị tổng sản phẩm).

Năm 2019 là năm đầu tiên TX Quảng Yên triển khai Đề án tự chủ thu, chi ngân sách trong hoạt động thường xuyên của bộ máy hành chính thị xã. Kết quả thu ngân sách nhà nước của địa phương cả năm ước đạt hơn 532 tỷ đồng (đạt số thu cao nhất từ trước tới nay), đạt 101% kế hoạch năm, tăng gần 14% so với cùng kỳ.

Môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn thị xã tiếp tục được cải thiện, năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư được nhiều dự án động lực. TX Quảng Yên đã phối hợp với Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh (IPA) đề nghị tỉnh chấp thuận cho 26 nhà đầu tư nghiên cứu 43 dự án (35 dự án phát triển dịch vụ, 8 dự án phát triển đô thị). Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quy hoạch, đất đai, tài nguyên và môi trường gắn với thực hiện chủ đề công tác năm 2019 của tỉnh “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ”; xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị được các ngành, địa phương, đơn vị quan tâm triển khai và đạt hiệu quả tích cực.

Đối với lĩnh vực văn hóa, xã hội, TX Quảng Yên đã duy trì và đạt kết quả khởi sắc. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của thị xã giảm còn 0,74%. Đặc biệt, 3 xã cuối cùng của TX Quảng Yên gồm: Tiền Phong, Liên Vị và Cẩm La cũng đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới trước 1 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XX.

22
TX Quảng Yên đang khẩn trương GPMB và đầu tư đồng bộ hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong (xã Liên Hòa).

Sức bật cho năm 2020

Chuẩn bị bước vào năm 2020, TX Quảng Yên đặt mục tiêu tập trung quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXI. Trong đó, địa phương sẽ khai thác tốt tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế bền vững; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để tạo bước phát triển đột phá về kết cấu hạ tầng. Đồng thời, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh. Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao tiêu chí đô thị loại III; triển khai hiệu quả Đề án Khu kinh tế ven biển Quảng Yên sau khi được Chính phủ phê duyệt.

Mục tiêu cụ thể năm 2020, TX Quảng Yên phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế – xã hội chính, như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 16,5%, thu ngân sách nhà nước hơn 606 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư phát triển tăng 18,8%; giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 0,6%; tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đạt 85%…

Giải pháp chính nhằm bứt phá hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2020, TX Quảng Yên sẽ tập trung thực hiện tốt công tác GPMB, hoàn chỉnh hạ tầng các khu công nghiệp như: Khu Công nghiệp công nghệ cao Sông Khoai, Khu công nghiệp Nam Tiền Phong, Bắc Tiền Phong. Bên cạnh đó, để tạo đột phá phát triển hạ tầng giao thông kết nối đến các khu công nghiệp năm 2020, TX Quảng Yên sẽ phấn đấu hoàn thành dự án đường nối tỉnh lộ 331B với tỉnh lộ 338; đường Chợ Rộc – Tân An; đường từ nút giao Chợ Rộc (Cộng Hòa) đến nút giao phường Phong Hải; phối hợp triển khai thi công nút giao đường cao tốc tại phường Phong Hải, tuyến đường từ Hiệp Hòa đến nút giao đường cao tốc Hạ Long – Hải Phòng. Những dự án này hứa hẹn sẽ tạo hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ đến các khu công nghiệp, qua đó tiếp tục thu hút các nhà đầu tư thứ cấp tiềm năng.

Trong chương trình xây dựng nông thôn mới, thị xã sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực phấn đấu đưa 2 xã Hiệp Hòa và Tiền An đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Bên cạnh đó, thị xã sẽ tập trung ưu tiên đào tạo chuyển đổi nghề phù hợp, giải quyết việc làm cho những hộ bị thu hồi đất phục vụ các dự án.

Tin tưởng rằng, với sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành cùng với những giải pháp đồng bộ, TX Quảng Yên sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công về phát triển kinh tế – xã hội trong những năm tới.

Phạm Tăng