Trang chủ Hạ Long hát triển kinh tế tập thể ở Hoành Bồ: Còn nhiều khó...

hát triển kinh tế tập thể ở Hoành Bồ: Còn nhiều khó khăn

529
0

Huyện Hoành Bồ có tiềm năng phát triển mô hình kinh tế tập thể, bởi lực lượng lao động chiếm đến 54,5% tổng dân số. Tuy nhiên, hiện phần lớn các HTX trên địa bàn hoạt động kém hiệu quả, chưa có lợi nhuận, một số giải thể, ngừng hoạt động.

Xã viên HTX Nông dược Quang Vân (thôn Đình, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ) thu hoạch hạt Sachi.
Xã viên HTX Nông dược Quang Vân (thôn Đình, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ) thu hoạch hạt Sachi.

Nhiều năm trở lại đây, kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn huyện Hoành Bồ đã có bước phát triển, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh ở khu vực nông thôn. Huyện có 40 HTX, 349 thành viên, đảm bảo việc làm thường xuyên cho 257 lao động địa phương. Trong đó có 36 HTX nông, lâm, ngư nghiệp; 2 HTX thương mại – dịch vụ; 1 HTX lĩnh vực môi trường; 1 HTX sản xuất vật liệu xây dựng. Một số HTX đã phát huy được vai trò tập hợp, vận động, thay đổi cách nghĩ, cách làm cho nông dân, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nâng cao hiệu quả sản xuất, như: Mô hình trồng cây Sachi của HTX Nông dược Quang Vân (xã Thống Nhất); trồng hoa của HTX Tín Phát (xã Thống Nhất); trồng cam của HTX Nông nghiệp Đồng Vàng (xã Sơn Dương)…

Năm 2019, doanh thu bình quân ước đạt trên 1,6 tỷ đồng/HTX, tăng 55%; lãi bình quân 8 triệu đồng/HTX, tăng 14,2%; thu nhập bình quân của lao động làm việc thường xuyên 40 triệu đồng/năm, tăng 5,2% so với năm 2018. Kết quả này cho thấy các HTX đã có những chuyển biến tích cực trong hoạt động sản xuất, nhưng chưa tương xứng với tiềm năng. Đến nay, trên địa bàn huyện có 20 HTX hoạt động cầm chừng, buộc phải giải thể. Đa số các HTX chưa có doanh thu, số ít hòa vốn; còn lại đang trong giai đoạn đầu tư. Cụ thể: 36 HTX  nông, lâm, ngư nghiệp chưa có doanh thu; HTX Sản xuất vật liệu xây dựng Sơn Dương làm ăn thua lỗ; HTX Dịch vụ môi trường Cựu chiến binh hiệu quả hoạt động thấp, năng lực quản lý điều hành còn yếu, v.v.

HTX Mật ong Thống Nhất đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại ứng dụng vào phát triển sản xuất.
HTX Mật ong Thống Nhất đầu tư hệ thống trang thiết bị sản xuất hiện đại.

Ông Phan Thanh Hùng, Trưởng Phòng Tài chính kế hoạch huyện, cho biết: Thực tế còn nhiều khó khăn, hạn chế ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của HTX trên địa bàn. Các HTX đều có quy mô sản xuất kinh doanh nhỏ, năng lực tài chính hạn chế, cơ sở vật chất và trang thiết bị còn thiếu. Vì vậy, các HTX vẫn chưa mạnh dạn áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nên giá trị của sản phẩm không cao, khả năng cạnh tranh còn thấp; nhiều sản phẩm sản xuất ra ở dạng thô sơ, chưa qua chế biến thành sản phẩm hàng hóa.

Trong định hướng phát triển của huyện Hoành Bồ, phát triển kinh tế tập thể, nhất là các HTX nông, lâm, ngư nghiệp theo hướng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi cây, con chất lượng cao là giải pháp hữu hiệu thúc đẩy phát triển hàng hóa, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho lao động trên địa bàn, góp phần vào tăng trưởng giá trị sản xuất của huyện. Huyện xác định tiếp tục đẩy mạnh củng cố, phát triển khu vực kinh tế tập thể cả về số lượng và chất lượng. Năm 2020, huyện phấn đấu thành lập mới 5 HTX; giá trị sản xuất tăng 5-6%; thu nhập bình quân người lao động thường xuyên trong HTX đạt 45 triệu đồng/năm, tăng 12,5% so với năm 2019.

“Để đạt được mục tiêu này, giải pháp mà huyện đặt ra là tăng cường chỉ đạo củng cố, phát triển kinh tế tập thể. Mỗi xã đều xây dựng đề án chỉ đạo, hỗ trợ phát triển HTX, tổ hợp tác, trang trại. Huyện rà soát hoạt động của các HTX để có phương án hỗ trợ giải thể HTX hoạt động kém hiệu quả hoặc sáp nhập HTX yếu kém vào HTX khác hoạt động hiệu quả nếu đủ điều kiện. Cùng với đó là tập trung đào tạo, tập huấn năng lực cho cán bộ quản lý HTX về kỹ năng quản trị, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh dựa trên lợi thế HTX và tiềm năng thị trường. Trên nguyên tắc cầm tay chỉ việc, huyện hỗ trợ HTX tổ chức sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, áp dụng các quy trình thực hành sản xuất tốt; phát triển liên kết chuỗi với doanh nghiệp, phát triển chuỗi giá trị khép kín…” – Ông Phan Thanh Hùng nhấn mạnh.

Ngô Dịu