Trang chủ Kinh Tế Đông Triều: Tín dụng chính sách xã hội đã phát huy hiệu...

Đông Triều: Tín dụng chính sách xã hội đã phát huy hiệu quả

687
0

Sau 5 năm triển khai Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, các cấp ủy đảng, chính quyền TX Đông Triều đã có sự quan tâm, ủng hộ nhiều hơn đến hoạt động tín dụng chính sách, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Hoạt động tín dụng chính sách xã hội trước đây chưa thực sự ổn định về nguồn vốn, cơ cấu chưa hợp lý, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế, chất lượng tín dụng chưa đồng đều. Một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa thực sự vào cuộc, quan tâm đúng mức tới hoạt động tín dụng chính sách xã hội… Nhận thấy vấn đề đó, ngay sau khi Chỉ thị số 40-CT/TW được ban hành, Thị ủy, UBND TX Đông Triều đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương đồng loạt vào cuộc đối với hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn.

Đồng chí Hoàng Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Đông Triều cho biết: Thị ủy, UBND thị xã đã tập trung chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về chính sách an sinh xã hội, trong đó xác định vốn tín dụng chính sách trung ương và địa phương là công cụ đắc lực, thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và của địa phương trong thực hiện mục tiêu quốc gia xóa đói, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Thị xã đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, ban ngành, UBND các xã, phường, các tổ chức chính trị – xã hội và các đơn vị, tổ chức có liên quan theo chức trách nhiệm vụ để triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, có hiệu quả Chỉ thị 40-CT/TW, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn.

vay von
Người dân làm thủ tục vay vốn tại điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội (xã Bình Dương, TX Đông Triều).

Sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi mà cấp ủy, chính quyền TX Đông Triều dành cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã được biến thành các hành động cụ thể, như: Bố trí Chủ tịch UBND cấp xã tham gia Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thị xã; quan tâm bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH; hỗ trợ phương tiện, trang thiết bị, trụ sở làm việc, tạo điều kiện cho NHCSXH hằng tháng xuống giao dịch tại xã, phường, đảm bảo an toàn, phục vụ nhân dân thuận tiện, hiệu quả.

MTTQ và tổ chức chính trị – xã hội các cấp TX Đông Triều cũng quan tâm hơn đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội, chỉ đạo cấp cơ sở phối hợp tốt với NHCSXH trong việc thực hiện các chương trình tín dụng chính sách; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn. Công tác phối hợp giữa NHCSXH và các tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác ngày càng chặt chẽ, đồng bộ, chất lượng ủy thác ngày được nâng cao.

Nhờ phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị đến hoạt động tín dụng chính sách, việc triển khai thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn TX Đông Triều đã thực sự có nhiều thuận lợi và hiệu quả hơn. Ông Lê Đức Khang, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Đông Triều cho biết: Trong giai đoạn 2015-2019 đã có 15.698 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách của thị xã được vay vốn với tổng số tiền 438,98 tỷ đồng. Chất lượng tín dụng được củng cố và nâng cao, nợ xấu ngày càng giảm, đến ngày 30/6/2019, tổng nợ xấu là 51 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,01%/tổng dư nợ. Toàn thị xã hiện có 18/21 xã, phường không có nợ quá hạn; các tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động nhiệt tình, tích cực…

vay von
 Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp nhiều HTX có điều kiện mở rộng chuồng trại chăn nuôi để phát triển kinh tế

Có thế nói, với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, 5 năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách đã trở thành giải pháp không thể thiếu trong quá trình thực hiện mục tiêu quốc gia về công tác giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn TX Đông Triều. Ông Nguyễn Nguyên Ngọc, Giám đốc HTX Nông nghiệp Tín Phát (xã Bình Khê) cho biết: Nhờ nguồn vốn vay hỗ trợ phát triển của tín dụng chính sách, chúng tôi đã có điều kiện đầu tư mở rộng chuồng trại thêm gần 1.000m2 để nuôi khoảng 5.000 con gà, 3.000 con ngan, mỗi lứa xuất chuồng thu lãi khoảng 200 triệu đồng. Đây thực sự là một trợ lực cực kỳ quý báu với HTX mới thành lập như chúng tôi.

Còn bà Nguyễn Thị Sóng (thôn Bình Lục, xã Hồng Phong) thì phấn khởi chia sẻ: Với số tiền 50 triệu đồng từ nguồn vốn hỗ trợ nhà ở hộ nghèo, cùng sự ủng hộ giúp đỡ của hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, gia đình tôi đã có được ngôi nhà khang trang, không còn chịu cảnh dột nát khi mưa gió như trước nữa.

Nguồn vốn tín dụng chính sách cũng góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mới trên địa bàn TX Đông Triều, đặc biệt vốn tín dụng NHCSXH góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2,19% năm 2015 xuống còn 0,71% năm 2018, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm từ 3,06% năm 2015 xuống còn 1,82% năm 2018. Thông qua nguồn vốn này, người dân từng bước làm quen với tín dụng ngân hàng, có ý thức vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào việc cho không, cấp không của nhà nước, hạn chế người dân thiếu vốn sản xuất, kinh doanh phải vay nặng lãi từ tín dụng đen.

Những kết quả trên đã khẳng định Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương đã thực sự đi vào cuộc sống và tạo nên tác động mạnh mẽ, tích cực đối với hoạt động tín dụng chính sách, cũng như phát triển KT-XH ở Đông Triều.

Ngọc Ánh