Trang chủ Đông Triều Đông Triều: Thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu năm 2019

Đông Triều: Thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu năm 2019

795
0

Năm 2019, TX Đông Triều đề ra 23 chỉ tiêu nhiệm vụ trong phát triển KT-XH. Bằng sự nỗ lực, cố gắng, đến thời điểm này, cơ bản các chỉ tiêu đặt ra đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức.

a
Nông dân xã Bình Dương (TX Đông Triều) áp dụng cơ giới hóa 100% khâu làm đất.

Ðiểm sáng nổi bật của bức tranh kinh tế của thị xã năm 2019 là chỉ tiêu thu NSNN vượt cao so với mục tiêu Nghị quyết HĐND thị xã đề ra. Đến hết năm 2019 thu NSNN thị xã đạt gần 600 tỷ đồng, vượt 18,9% so với mục tiêu Nghị quyết, tăng 18,5% so với năm 2018.

Để đạt được kết quả đó, trong quá trình tổ chức thực hiện điều hành NSNN, UBND TX Đông Triều đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc và điều hành công tác thu ngân sách; đồng thời kiện toàn, thành lập các tổ công tác đôn đốc, thu hồi nợ thuế trên địa bàn, như: Tổ chống thất thu thuế; tổ giá đất, điều chỉnh giá đất, thu nợ đọng tiền thuê đất, tiền sử dụng đất; tổ đấu giá thu tiền cấp quyền sử dụng đất; tổ kiểm tra, rà soát, quản lý thu phí đường bộ, phương tiện vận tải đường bộ, phí xây dựng cơ bản tư nhân.

Cùng với đó, thị xã đã tích cực triển khai các nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời, triệt để chống thất thu các khoản thu ngân sách; chỉ đạo kiểm soát nhiệm vụ chi, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đảm bảo cân đối nguồn thu và nhiệm vụ chi.

a
Vùng sản xuất khoai tây Atlantic tập trung đã hình thành trên địa bàn xã Bình Dương, TX Đông Triều.

Trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, trên cơ sở bám sát thực tiễn, xây dựng kế hoạch và lộ trình cụ thể, thị xã chỉ đạo tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển sản xuất, huy động tổng hợp các nguồn lực. Thị xã phân công nhiệm vụ cụ thể, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc bằng những việc làm cụ thể để quyết tâm xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Bằng nhiều giải pháp sáng tạo, năm 2019, xã Việt Dân của TX Đông Triều đã trở thành xã đầu tiên của tỉnh và toàn quốc được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu, về đích trước một năm so với kế hoạch. 7 xã: Thủy An, Tân Việt, Hồng Phong, Tràng An, Hoàng Quế, Yên Đức và Yên Thọ đã hoàn thiện hồ sơ, trình UBND tỉnh đang xem xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 7 xã còn lại đang được tập trung hoàn thiện các tiêu chí và trình UBND tỉnh xem xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao cuối tháng 12/2019.

Với chỉ đạo quyết liệt trong công tác dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu, vùng sản xuất tập trung, đến nay thị xã đã có 16 xã, phường thực hiện công tác dồn điền, đổi thửa xây dựng vùng sản xuất tập trung “cánh đồng mẫu” với tổng diện tích gần 750ha. Việc tích cực áp dụng cơ giới hóa 100% khâu làm đất, thu hoạch, dịch vụ tưới tiêu đã tạo ra sự chủ động được khâu làm đất, thu hoạch, tưới tiêu trong sản xuất nông nghiệp đã góp phần giải phóng sức lao động, chủ động thời vụ gieo trồng, giảm tổn thất sau thu hoạch, tăng năng suất cây trồng, tăng giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích. Qua đó, nâng cao hệ số sử dụng đất, tăng thu nhập cho người nông dân. Các mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm như: Mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ khoai tây Atlantic; mô hình sản xuất lúa nếp cái hoa vàng; na; vải; cam; bưởi theo tiêu chuẩn VietGAP tiếp tục được duy trì, mở rộng và phát huy hiệu quả. Nhờ đó, năng suất các sản phẩm nông nghiệp tăng từ 5-10%, thu nhập người dân tăng 10-15% so với tập quán canh tác thông thường.

a
Tuyến đường kiểu mẫu ở xã Việt Dân (TX Đông Triều) – xã nông thôn kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh và toàn quốc.

Cùng với sự ổn định trong phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa – xã hội phát triển theo hướng bền vững. Theo thống kê, thị xã có nhiều chỉ tiêu vượt cao so với mục tiêu Nghị quyết HĐND thị xã đề ra. Điển hình như chỉ tiêu giảm nghèo, hiện tỷ lệ hộ nghèo trên toàn địa bàn thị xã chỉ còn 0,12% (thấp hơn nhiều so với tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh 0,56%). Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đến nay đạt 99%, cao hơn 6,5% so với tỷ lệ nhân dân tham gia bảo hiểm y tế của tỉnh…

Nhiệm vụ xây dựng chính quyền vững mạnh được quan tâm thực hiện tốt. Bộ máy cơ quan hành chính nhà nước được sắp xếp, cơ cấu lại theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Trong năm 2019, thị xã đã tiếp tục giao thực hiện tự chủ 100% cho 4 đơn vị và giao tự chủ một phần cho 4 đơn vị; tiếp tục sắp xếp cán bộ, lãnh đạo người đứng đầu không phải là người địa phương tại 16/21 xã, phường, đạt 76,2%; thực hiện hiệu quả mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND tại 19/21 xã, phường (đạt 85,7%)…

Có thể thấy, những kết quả đạt được là minh chứng rõ nét cho sự đoàn kết, thống nhất, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong toàn thị xã, từ khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương, phát huy nội lực, tranh thủ sự đầu tư từ bên ngoài và các nguồn vốn đầu tư của nhà nước để phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo ra những thay đổi đáng kể địa phương cửa ngõ của tỉnh.

Thu Chung