Trang chủ Hạ Long Lãnh đạo tỉnh kiểm tra một số dự án tại KCN Việt...

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra một số dự án tại KCN Việt Hưng và Cái Lân

1725
0

Chiều 13/12, tại TP Hạ Long, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp (KCN) Việt Hưng và tiến độ triển khai một số dự án trong KCN Cái Lân mở rộng.

Kiểm tra mặt bằng tại  Khu công nghiệp Việt Hưng.
Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kiểm tra mặt bằng tại Khu công nghiệp Việt Hưng.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Việt Hưng có tổng diện tích trên 300ha. Trong đó, giai đoạn 1 có diện tích 151ha, giai đoạn 2 có diện tích 149ha. Hiện TP Hạ Long đang tích cực phối hợp cùng các sở, ngành liên quan, chủ đầu tư tập trung giải phóng mặt bằng cả hai giai đoạn của KCN Việt Hưng, đảm bảo mặt bằng sạch cho nhà đầu tư triển khai thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật.

Qua kiểm tra, đồng chí Bùi Văn Khắng yêu cầu TP Hạ Long tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ trong việc triển khai dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Việt Hưng giai đoạn 1 và giai đoạn 2 đạt hiệu quả.

Kiểm tra tiến độ triển khai một số dự án trong KCN Cái Lân mở rộng.
Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kiểm tra tiến độ triển khai một số dự án trong KCN Cái Lân mở rộng.

Kiểm tra tiến độ triển khai một số dự án trong KCN Cái Lân mở rộng, đồng chí Bùi Văn Khắng yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục bám sát các bộ, ngành Trung ương để sớm phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án đầu tư nâng cấp, hoàn thiện kết cấu hạ tầng và đổi mới quản lý vận hành KCN Cái Lân mở rộng. Đồng thời tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, môi trường, tạo thuận lợi trong việc thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào KCN.

Tuấn Hương