Trang chủ Du Lịch Cái Chiên được công nhận là khu du lịch cấp tỉnh

Cái Chiên được công nhận là khu du lịch cấp tỉnh

887
0

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2366/QĐ-UBND về việc công nhận Khu du lịch Cái Chiên, huyện Hải Hà là Khu du lịch cấp tỉnh.

Khu du lịch Cái Chiên, huyện Hải Hà có diện tích 15.545ha, trong đó diện tích mặt đất 2.556ha, diện tích mặt nước 12.989ha, với ranh giới: phía Bắc giáp xã Quảng Phong, Quảng Điền, Phú Hải, huyện Hải Hà; phía Nam giáp đảo Thanh Lân, huyện Cô Tô; phía Đông giáp xã Vĩnh Trung, TP Móng Cái; phía Tây giáp huyện Vân Đồn, huyện Đầm Hà.

Kết quả hình ảnh cho cái chiên

Ban Quản lý Khu di tích cấp tỉnh giao UBND huyện Hải Hà: chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch tổ chức công bố quyết định của UBND tỉnh công nhận Khu du lịch cấp tỉnh Cái Chiên, huyện Hải Hà để quảng bá hình ảnh, xúc tiến đầu tư, thu hút khách du lịch; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế quản lý Khu du lịch Cái Chiên theo quy định hiện hành.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với UBND huyện Hải Hà và các đơn vị liên quan xây dựng, triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự đối với Khu du lịch Cái Chiên, huyện Hải Hà, đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch gắn liền với đảm bảo chủ quyền quốc gia, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội…

Vũ Đức