Trang chủ Đông Triều Đông Triều: Khẳng định vị trí cửa ngõ phía Tây

Đông Triều: Khẳng định vị trí cửa ngõ phía Tây

1584
0

Là địa phương được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cấp huyện đầu tiên ở miền Bắc, trong những năm qua, TX Đông Triều đang dần chuyển hướng cơ cấu kinh tế từ “nâu” sang “xanh”, phát huy những thế mạnh riêng có để đạt những mục tiêu mới cao hơn. Và thực tế, Đông Triều đang dần vươn lên trở thành một trong những địa phương có sức hút lớn với các nhà đầu tư, qua đó kinh tế thị xã phát triển mạnh mẽ.

Với những bước đi vững chắc, TX Đông Triều đang trở thành một môi trường tin cậy cho các doanh nghiệp, tập đoàn tới nghiên cứu và đầu tư.
Với những bước đi vững chắc, TX Đông Triều đang trở thành địa chỉ tin cậy cho các doanh nghiệp, tập đoàn tới nghiên cứu, đầu tư.

Tạo môi trường thuận lợi

Trong 6 tháng đầu năm, TX Đông Triều có 75 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký trên 700 tỷ đồng; lũy kế số doanh nghiệp và đơn vị phụ thuộc trên địa bàn thị xã là 1.533 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký gần 17.000 tỷ đồng. Đây là kết quả quá trình nỗ lực của Đảng bộ và chính quyền thị xã khi chú trọng thực hiện tốt các nghị quyết, chính sách của Trung ương, tỉnh trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Từ đó, thị xã đã ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, tạo mọi điều kiện thuận lợi để kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp đến đầu tư, kinh doanh trên địa bàn.

UBND thị xã duy trì “Ngày vì doanh nghiệp” tổ chức hàng tháng để tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc với nhà đầu tư, doanh nghiệp, nhận diện vướng mắc và có biện pháp tháo gỡ khó khăn. Đặc biệt, trong tháng 5/2019, thị xã đã tổ chức hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc doanh nghiệp năm 2019 và phân tích các chỉ số DDCI, Par Index, Sipas năm 2018. Thông qua hội nghị, Đông Triều đã tổ chức đối thoại giữa cơ quan nhà nước với các doanh nghiệp nhằm hướng dẫn, giải đáp cơ chế, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo sự thân thiện với doanh nghiệp địa phương. Cùng với đó, thúc đẩy khởi nghiệp, khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, tạo tiền đề đạt mục tiêu thành lập 270 doanh nghiệp mới trong năm 2019.

Nhằm mời gọi các nhà đầu tư tham gia đầu tư trên địa bàn, thời gian vừa qua, TX Đông Triều đã tích cực triển khai và cơ bản hoàn thành các quy hoạch chiến lược của địa phương, như: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2020, tầm nhìn 2030; quy hoạch chung thị xã đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch đất, bảo vệ môi trường, phát triển nguồn nhân lực… Những quy hoạch này được thị xã phối hợp với Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh (IPA) công bố công khai tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp thuận tiện tìm kiếm thông tin cũng như tiếp cận chính sách, kế hoạch phát triển của thị xã.

Thị xã cũng tích cực đầu tư hạ tầng giao thông kết nối vùng, qua đó tạo thành mạng lưới giao thông thuận tiện với địa phương khác, thu hút các nhà đầu tư đến với Đông Triều.

Thu hút đầu tư bằng lợi thế riêng có

Có thể thấy, từ một vùng đất thuần nông, chỉ sau hơn 4 năm thành lập, TX Đông Triều đã vươn lên một cách mạnh mẽ, trở thành một trong những địa phương phát triển nhanh nhất của Quảng Ninh. Với những lợi thế của địa phương, Đông Triều đã và đang tích cực mời gọi các nhà đầu tư đến nghiên cứu, đầu tư vào các lĩnh vực du lịch, dịch vụ, thương mại, công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao theo hướng phát triển bền vững, tập trung phát triển một số ngành mũi nhọn.

Thu hút đầu tư trong lĩnh vực du lịch là mục tiêu hàng đầu của Đông Triều.
Thu hút đầu tư trong lĩnh vực du lịch là mục tiêu hàng đầu của Đông Triều.

Là vùng đất địa linh, với lợi thế trên địa bàn hiện có 121 điểm di tích, gồm 1 khu di tích quốc gia đặc biệt, 6 di tích cấp quốc gia, 15 di tích cấp tỉnh, thị xã đã kêu gọi xã hội hóa từ tổ chức, doanh nghiệp hàng chục tỷ đồng để nâng cấp các di tích… Cùng với những cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, dân dã, thị xã đã thu hút các tập đoàn lớn trong và ngoài nước đến tìm hiểu đầu tư về du lịch văn hóa, làng nghề truyền thống, sinh thái đồng quê, trải nghiệm, tiêu biểu, như các tập đoàn: Vingroup, Saigontel, Myway…

Về công nghiệp, thị xã tập trung mời gọi đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Đông Triều tại xã Hồng Thái Đông, phát triển công nghiệp sạch công nghệ cao, công nghiệp điện tử, chế tạo. Về nông nghiệp, tiếp tục mở rộng Khu nông nghiệp công nghệ cao tại các xã Hồng Thái Tây, Hoàng Quế, nhân rộng mô hình phát triển tại các xã Bình Khê, An Sinh; phát triển sản xuất nông nghiệp tập trung với những khu chăn nuôi tập trung an toàn sinh học, vùng trồng rau sạch…

Xác định thu hút đầu tư là nhiệm vụ quan trọng, thị xã đã nhiều lần tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, tập trung cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian trong quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư. Đặc biệt, lãnh đạo thị xã đã chủ động gặp gỡ, làm việc với các doanh nghiệp lớn, có tiềm lực kinh tế để giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của địa phương với tinh thần chủ động mang thế mạnh của mình đến với doanh nghiệp. Đồng thời, chỉ đạo tập trung vào các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất, đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa để tạo nên sản phẩm cạnh tranh có chất lượng cao; thực hiện minh bạch việc tiếp cận nguồn lực đất đai, mặt bằng sản xuất, bảo đảm cơ sở cho việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Cùng với đó, thị xã tập trung phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, đô thị, hạ tầng khu, cụm công nghiệp…

Đồng chí Phạm Văn Thành, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX Đông Triều, cho biết: Để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, trong thời gian tới, Đông Triều tập trung thu hút đầu tư vào lĩnh vực trọng tâm mà Đông Triều có thế mạnh, theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra: Đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế và chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”; phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường; đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ mục tiêu xây dựng thị xã công nghiệp – dịch vụ theo hướng hiện đại; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử… Tạo cơ sở cho việc thực hiện mục tiêu xây dựng Đông Triều trở thành trung tâm động lực phát triển khu vực phía Tây của tỉnh và chuẩn bị điều kiện để nâng hạng đô thị, phấn đấu trở thành thành phố trước năm 2030.

Hùng Sơn