Trang chủ Đông Triều CỤM CÔNG NGHIỆP AN SINH

CỤM CÔNG NGHIỆP AN SINH

825
0

Mục tiêu: Đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp, ngành nghề chế biến nông, lâm sản.

CỤM CÔNG NGHIỆP AN SINH

1. Địa điểm: Xã An Sinh, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Mô tả địa điểm: Khu vực nằm ở phía Tây Tỉnh lộ 345 nối tỉnh Quảng Ninh với tỉnh Bắc Giang; Cách trung tâm thị xã Đông Triều khoảng 8Km; cách thành phố Hạ Long khoảng 60Km; Cách sân bay quốc tế Nội Bài, thành phố Hà Nội khoảng 80 Km; Cách thành phố Hải Phòng khoảng 50 Km.

+ Phía Bắc giáp khu vực quy hoạch Công viên nghĩa trang thị xã;

+ Phía Đông giáp Tỉnh lộ 345;

+ Phía Nam, phía Tây giáp đồi núi trồng rừng, trồng cây lâu năm.

2. Mục tiêu: Đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp, ngành nghề chế biến nông, lâm sản.
3. Quy mô: Diện tích nghiên cứu khoảng: 50 ha.
4. Hiện trạng sử dụng đất: Đất trồng cây lâu năm. trồng cây hàng năm khác.
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: Nhà đầu tư đề xuất.
6. Hình thức đầu tư: 100% vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước hoặc Nhà đầu tư đề xuất.
7. Tiến độ dự án: 2016 – 2020
8. Thực trạng dự án: Đã được cập nhật trong quy hoạch chung, định hướng trong quy hoạch cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, chưa lập quy hoạch phân khu, chưa lập dự án đầu tư.
9. Căn cứ lập dự án:

– Quyết định số 2622/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

– Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 28/07/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050;

– Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 09/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thị xã Đông Triều đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

– Quy hoạch chung thị xã Đông Triều đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

– Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh “Về việc phê duyệt đề án: Điều chỉnh bổ sung Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

– Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

10. Hiệu quả kinh tế – xã hội do dự án đem lại: Sau khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng nhu cầu về quỹ đất sản xuất công nghiệp chế biến nông, lâm sản cho các nhà đầu tư thứ cấp. Tạo thêm nhiều công ăn việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân địa phương, tạo sự tăng trưởng cho nền kinh tế công nghiệp tỉnh Quảng Ninh.
11. Các chính sách ưu đãi:

Thực hiện theo quy định của Pháp luật về đầu tư và chính sách của tỉnh Quảng Ninh.

12. Hỗ trợ đầu tư của Tỉnh

1. Về giải phóng mặt bằng: Tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

2. Về hạ tầng kỹ thuật: Hỗ trợ cung cấp điện, nước, thông tin liên lạc phục vụ dự án.

3. Về lao động: Hỗ trợ tuyển dụng lao động phù hợp cho dự án.

4. Về thủ tục hành chính: giải quyết các thủ tục theo cơ chế một cửa, một đầu mối, hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án.

13. Địa chỉ liên hệ: Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh, hoặc UBND thị xã Đông Triều để được cung cấp thông tin, giới thiệu, hướng dẫn cụ thể.