Trang chủ Đô Thị TP Móng Cái điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất

TP Móng Cái điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất

2319
0
Đô thị | Thứ bẩy, 29/06/2019 21:01 (GMT+7)

TP Móng Cái điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất

TTTĐ – Ngày 28/6, HĐND thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) khóa 20, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp bất thường) để thông qua điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Móng Cái.

Tại kỳ họp, HĐND TP Móng Cái quyết nghị thông qua Nghị quyết về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Móng Cái.

Theo đó, Quy hoạch sử dụng đất của thành phố Móng Cái đến năm 2020 đã được UBND Tỉnh Quảng Ninh phê duyệt tại Quyết định số 1418/QĐ-UBND ngày 27/5/2015 đến nay cần điều chỉnh lại cho phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh Quảng Ninh theo Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Ninh.

Cùng với đó, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội và Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã làm thay đổi về cơ cấu sử dụng đất; đồng thời để đáp ứng nhu cầu sử dụng đất tại địa phương cho các ngành và phát triển các lĩnh vực trên toàn địa bàn thành phố; dẫn đến một số chỉ tiêu sử dụng đất không còn phù hợp. Trong thời gian tới để đón nhận một số nhà đầu tư chiến lược sẽ đầu tư những dự án mang tính động lực làm thay đổi diện mạo, thúc đẩy phát triển nhanh kinh tế xã hội của Thành phố, việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, đảm bảo sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả, đúng các quy định của Luật Đất đai hiện hành là cần thiết.

Việc thông qua Nghị quyết về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Móng Cái có ý nghĩa quan trọng tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý khai thác, sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả theo đúng các quy định của Luật Đất đai hiện hành; phù hợp với nhu cầu phát triển của Thành phố trong tình hình mới, tạo động lực thúc đẩy kinh tế – xã hội Thành phố góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội theo tinh thần Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ Thành phố lần thứ 23 đề ra.

 QUYẾT TIẾN