Trang chủ Đô Thị Quảng Ninh: Phát triển từ “nâu” sang “xanh”

Quảng Ninh: Phát triển từ “nâu” sang “xanh”

1574
0

 

Tỉnh Quảng Ninh với những tiềm năng, lợi thế sẵn có, với vị trí địa kinh tế, chính trị đã lựa chọn tăng trưởng xanh nhằm tận dụng lợi thế so sánh, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Sự lựa chọn này phù hợp với xu thế của thời đại, định hướng phát triển dài hạn của đất nước và với đặc thù của tỉnh. Từ sự thành công bước đầu trên hành trình tăng trưởng xanh đã và đang là nguồn cổ vũ lớn lao đối với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Quảng Ninh, tiếp tục khẳng định niềm tin vào sự đổi mới.

Quảng Ninh đang đi đến những chặng đường cuối trong thực hiện mục tiêu tổng quát mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đặt ra là đến năm 2020 trở thành tỉnh có cơ cấu kinh tế dịch vụ, công nghiệp. Theo đó, cơ cấu kinh tế của tỉnh đã có những chuyển dịch tích cực, tỷ trọng khu vực nông nghiệp giảm dần, khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tăng nhanh và giữ vai trò chủ đạo. Môi trường đầu tư được cải thiện đáng kể, thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng mạnh trong những năm gần đây.

Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh luôn duy trì ở mức cao so với bình quân chung cả nước: Giai đoạn 2011-2015 là 7,6%/năm, giai đoạn 2016-2018 là 10,5%/năm, dự kiến giai đoạn 2016-2020 đạt 11,1%/năm. Tổng sản phẩm bình quân đầu người (GRDP) năm 2018 đạt 5.110 USD, gấp 2,3 lần so với năm 2010, dự kiến đến năm 2020 đạt 6.535 USD. Tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015 đạt 161.486  tỷ đồng, tăng gấp 2,2 lần so với giai đoạn 2006-2010; giai đoạn 2016-2028 đạt 117.162 tỷ đồng; dự kiến giai đoạn 2016-2020 ước đạt 201.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa tăng bình quân 12,6%/năm. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn luôn đứng trong nhóm đầu các tỉnh, thành phố có số thu cao nhất nước.

Quảng Ninh hiện là địa phương dẫn đầu về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (Par Index), đứng vị trí thứ 7 về Chỉ số SIPAS, Chỉ số PAPI đạt 6/8 trục nội dung trong nhóm các tỉnh, thành phố đạt điểm cao. Tỉnh đang là địa phương thu hút nhiều nhà đầu tư lớn trong nước và quốc tế, như: Vingroup, Sun Group, FLC, Amata…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khi làm việc với tỉnh: Sự chuyển đổi của Quảng Ninh từ “nâu” sang “xanh” cũng chính là hướng phát triển của Việt Nam nói chung hiện nay. Quảng Ninh cũng chính là địa bàn phát triển năng động nhất của Việt Nam. Tỉnh đã tạo nguồn cảm hứng mạnh mẽ của cả nước về cải cách hành chính, trước hết là thể chế, môi trường, đầu tư phát triển.

Thủ tướng kỳ vọng, Quảng Ninh sẽ sớm phát triển đô thị xanh, sạch, đẹp, thông minh, kinh tế tri thức, ứng dụng công nghệ hiện đại, xác định chỗ đứng trong chuỗi giá trị quốc tế, cạnh tranh với các đô thị khác trên thế giới. Quảng Ninh phải là trung tâm giao lưu quốc tế, điểm đến thu hút đầu tư, khách du lịch quốc tế, ý tưởng sáng tạo đột phá, trọng tâm là du lịch, dịch vụ, trung tâm khởi nghiệp, vườn ươm công nghệ…

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đánh giá: Thành công mà Quảng Ninh rút ra trong đổi mới mô hình tăng trưởng từ “nâu” sang “xanh” đó là đã bám sát chỉ đạo của Trung ương; tích cực đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo gắn với thực tiễn của tỉnh; thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Tỉnh đã xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và thường xuyên rà soát, giám sát việc triển khai để kịp thời tháo gỡ, giải quyết hoặc chấn chỉnh. Đồng thời, chú trọng tổng kết thực tiễn, bổ sung lý luận phục vụ yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Những nhiệm vụ khó hoặc chưa có tiền lệ được chỉ đạo, tổ chức thực hiện bằng cách làm bài bản, khoa học, tư duy đổi mới; chỉ đạo quyết liệt, triển khai đến cùng trên cơ sở bảo đảm hiệu quả, hiệu lực, tạo niềm tin cho nhân dân, cộng đồng các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Cùng với đó là tranh thủ tối đa sự ủng hộ, giúp đỡ của Trung ương; chủ động tiết kiệm, sử dụng hiệu quả nguồn lực ngân sách và đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội; huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân…

Quảng Ninh bây giờ đã sạch hơn, xanh hơn, trở thành điểm đến hấp dẫn cho cả nhà đầu tư phát triển các dự án, lẫn du khách trong và ngoài nước. Điều này càng góp phần khẳng định quan điểm đúng đắn, xuyên suốt trong quá trình chuyển đổi từ “nâu” sang “xanh” của tỉnh Quảng Ninh là dựa vào nguồn lực bên trong là quyết định, chiến lược, cơ bản lâu dài, nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá. Lấy đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế xanh; nhu cầu thị trường, các ngành mới nổi và tăng năng suất lao động làm định hướng. Đẩy mạnh huy động các nguồn lực, ngoài nguồn lực tài chính còn là nguồn lực con người, nguồn lực tinh thần, nguồn lực từ truyền thống văn hoá, lịch sử, nguồn lực từ sự tiến tới phá bỏ những quán tính cũ, thủ tục lạc hậu… Tập trung cải cách hành chính phục vụ phát triển xanh với trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; xây dựng chính quyền điện tử và thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công; triển khai đào tạo công dân điện tử. Tiếp tục rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính, thực hiện công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước, đảm bảo sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp…

Những thành công của Quảng Ninh thời gian qua, trong đó có việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ “nâu” sang “xanh” đã được hầu hết các địa phương trong nước tới tìm hiểu thời gian qua; trở thành thực tiễn sinh động để Trung ương ra nhiều quyết sách, chỉ thị trong phát triển kinh tế – xã hội đất nước. Đối với nội tại tỉnh Quảng Ninh, có thể thấy, đó là sự phấn khởi và ngày càng củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân với Đảng. Qua khảo sát, tỷ lệ niềm tin của nhân dân trong tỉnh đối với Đảng và Nhà nước tăng từ 52% (năm 2014) lên 85,1% (năm 2018).

Ông Nguyễn Ngọc Đàm, nguyên Chủ tịch Ủy ban Hành chính Khu Hồng Quảng giai đoạn 1952-1961, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 1969-1980, trong dịp đầu Xuân 2019 đã chia sẻ với chúng tôi: Là người dành gần cả cuộc đời gắn bó với Quảng Ninh, theo dõi sự đổi mới của tỉnh, tôi thấy rất xúc động. Từ sự đổi mới đó, chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao hơn, gắn bó hơn với quê hương. Mà không chỉ có vậy, Quảng Ninh giờ đã chào đón nhiều bạn bè, du khách, nhà đầu tư. Người dân đã vì cái chung nhiều hơn để xây dựng tỉnh, như hiến đất để GPMB thực hiện các dự án lớn; tham gia xây dựng đô thị văn minh, sáng, xanh, sạch, đẹp; tiếp tục tin tưởng hơn vào những chủ trương, quyết sách của các cấp ủy đảng, chính quyền… Sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh chắc chắn là sức mạnh đưa Quảng Ninh tiến xa.

Bài: Hồng Nhung – Đặng Nhung

Ảnh: Hùng Sơn

Trình bày: Hùng Sơn