Trang chủ Cẩm Phả Xây dựng nông thôn mới – Đô thị văn minh

Xây dựng nông thôn mới – Đô thị văn minh

866
0

Từ năm 2017, TP Cẩm Phả là một trong 2 địa phương của tỉnh (cùng với TX Quảng Yên) được chọn làm điểm cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Với những việc làm hiệu quả, cụ thể, cuộc vận động đã tạo thuận lợi cho địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần tạo cảnh quan thành phố xanh – sạch – đẹp.

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM tại TP Cẩm Phả.
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM tại TP Cẩm Phả. Ảnh: Đỗ Phương

Ông Trần Minh Hà, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ TP Cẩm Phả, cho biết: Thực hiện cuộc vận động, MTTQ thành phố triển khai tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay xây dựng thôn, khu dân cư văn minh và an toàn, không có tệ nạn xã hội; cùng chính quyền các cấp thúc đẩy phát triển HTX nông nghiệp kiểu mới, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nhằm nâng cao chất lượng chương trình xây dựng NTM kiểu mẫu của thành phố; tích cực thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững…

Năm 2011, bắt đầu xây dựng NTM, 3 xã Cẩm Hải, Cộng Hòa, Dương Huy mới chỉ đạt bình quân 8/19 tiêu chí, 22/39 chỉ tiêu. Nhưng với sự đồng thuận, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, đến cuối năm 2018  cả 3 xã cơ bản hoàn thành. Thành phố đã tập trung hỗ trợ 3 xã triển khai các giải pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật; quan tâm đầu tư phát triển các vùng trồng cây ăn quả và mô hình chăn nuôi theo hướng công nghiệp… Nhờ đó, đời sống của nhiều hộ dân trên địa bàn được cải thiện. Với những kết quả đã đạt được, Cẩm Phả là một trong 3 địa phương của tỉnh đã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, từ đó tạo động lực cho 3 xã tiếp tục nâng cao các tiêu chí theo hướng chuyển từ lượng sang chất, xây dựng NTM kiểu mẫu.

Đoàn thanh niên phường Cẩm Đông (TP Cẩm Phả) cùng với nhân dân tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường tại khu
Đoàn viên thanh niên và nhân dân phường Cẩm Đông (TP Cẩm Phả) tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường tại khu Đông Tiến 1.

Xã Dương Huy được UBND tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn NTM năm 2016. Đến hết năm 2018 xã đã có 3/6 thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu, 264/319 vườn đạt vườn mẫu, 558/677 hộ đạt hộ gia đình kiểu mẫu. Hệ thống giao thông, thủy lợi được mở rộng, vững chắc; an sinh xã hội được đảm bảo. Ông Nguyễn Văn Thưởng, Chủ tịch UBND xã, cho biết: Dương Huy đang phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Để hoàn thành được nhiệm vụ này, xã đã tập trung tuyên truyền, vận động các hộ dân trên địa bàn tích cực chỉnh trang lại nhà cửa, vườn tược theo đúng quy hoạch. Đồng thời duy trì chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang hướng chuyên canh, tập trung xây dựng thương hiệu các nông sản của địa phương, hỗ trợ người dân thực hiện có hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế nhằm nâng cao thu nhập…

Trong xây dựng đô thị văn minh, TP Cẩm Phả cũng đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân làm vệ sinh môi trường vào thứ 7 và chủ nhật hằng tuần”…; vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân phát huy nội lực xây dựng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu phố văn hóa”, “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. Năm 2018, thành phố có 177/178 khu phố, thôn đạt danh hiệu “Khu phố, thôn văn hóa”; 50.826/53.738 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 13/13 phường đạt chuẩn văn minh đô thị; 3/3 xã đạt chuẩn văn hóa NTM; 72 cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt chuẩn “Đơn vị, doanh nghiệp văn hóa”…

Tiếp tục triển khai các nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, TP Cẩm Phả tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển các sản phẩm OCOP gắn với phát triển du lịch, dịch vụ. Cùng với đó, phát huy nội lực và tinh thần tự quản của nhân dân trong phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn hóa; thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, quy chế dân chủ, giữ vững an ninh trật tự cơ sở, ngăn ngừa và đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội…

Vân Anh