Trang chủ Cẩm Phả Quy hoạch chung xây dựng thành phố Cẩm Phả đến năm 2030

Quy hoạch chung xây dựng thành phố Cẩm Phả đến năm 2030

1904
0

Quy hoạch chung xây dựng thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2030 và ngoài 2050